اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۶:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
افشین ملکی
استان:
کردستان
شهر:
سنندج
محل تحویل:
مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی
تلفن ثابت:
08733664654
ایمیل آزمایشگاه:
sh_rainbowz@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۶:۲۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
افشین ملکی
استان:
کردستان
شهر:
سنندج
محل تحویل:
مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی
تلفن ثابت:
08733664654
ایمیل آزمایشگاه:
sh_rainbowz@yahoo.com