اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع (LP-R10)
مدل:
LP-R10 (LP-R10)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۵:۴۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر سعدالدین
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
محل تحویل:
دانشکده مهندسی نفت
تلفن ثابت:
02333654065
ایمیل آزمایشگاه:
hmolaie2000@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع (LP-R10)
مدل:
LP-R10 (LP-R10)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۵:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر صابری
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
محل تحویل:
دانشکده مهندسی نفت
تلفن ثابت:
02333654065
ایمیل آزمایشگاه:
hmolaie2000@yahoo.com