در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فرآیند پردیس سینا
نام محصول:
انکوباتور CO2 (108 لیتری)
مدل:
108 لیتری (108 لیتری)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۱۸:۱۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر سلمانیان
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
گروه زیست فناوری دام و آبزیان
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر شمس آرا
تلفن ثابت:
02144580333
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فرآیند پردیس سینا
نام محصول:
انکوباتور CO2 (108 لیتری)
مدل:
108 لیتری (108 لیتری)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ۱۲:۱۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر هاتف سلمانیان
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
گروه زیست فناوری دام و آبزیان
نام آزمایشگاه:
گروه زیست فناوری دام و آبزیان
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر شمس آرا
تلفن ثابت:
02144580333
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com