اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
Power Case (مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case)
مدل:
مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case (مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۰۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حسین نیلی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی اصفهان-آزمایشگاه انرژی خورشیدی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه انرژی خورشیدی
نام مسئول آزمایشگاه:
حسین نیلی
تلفن ثابت:
03133912981
ایمیل آزمایشگاه:
ecenili.ah@of.iut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
Power Case (مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case)
مدل:
مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case (مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۲:۰۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حسین نیلی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی اصفهان-آزمایشگاه انرژی خورشیدی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه انرژی خورشیدی
نام مسئول آزمایشگاه:
حسین نیلی
تلفن ثابت:
03133912981
ایمیل آزمایشگاه:
ecenili.ah@of.iut.ac.ir