اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
تست نازل (td261)
مدل:
td261 (td261)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۱:۳۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
شیروانی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
فنی
نام آزمایشگاه:
مکانیک
تلفن ثابت:
0313673656
ایمیل آزمایشگاه:
nemidonam@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
تست نازل (td261)
مدل:
td261 (td261)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۱:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
شیروانی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
فنی
نام آزمایشگاه:
مکانیک
تلفن ثابت:
0313673655
ایمیل آزمایشگاه:
nemidonam@yahoo.com