اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومنتیشن بادومنبع نوریUV/LED (Gel Doc UV/LED)
مدل:
Gel Doc UV/LED (Gel Doc UV/LED)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جناب آقای بیگدلی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - میدان شهید شهریاری - بلوار دانشجو
تلفن ثابت:
02129902238
ایمیل آزمایشگاه:
ramezanifarah@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومنتیشن بادومنبع نوریUV/LED (Gel Doc UV/LED)
مدل:
Gel Doc UV/LED (Gel Doc UV/LED)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جناب آقای بیگدلی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - میدان شهید شهریاری - بلوار دانشجو
تلفن ثابت:
02129902238
ایمیل آزمایشگاه:
ramezanifarah@yahoo.com