اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
ست آموزشی CNC (QV-CNC-STAND)
مدل:
QV-CNC-STAND (QV-CNC-STAND)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴:۱۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمدرضا محمودی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
دانشکده پسران تبریز
تلفن ثابت:
04134797702
ایمیل آزمایشگاه:
ashojaey@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
ست آموزشی CNC (QV-CNC-STAND)
مدل:
QV-CNC-STAND (QV-CNC-STAND)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۱:۰۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمدرضا محمودی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
دانشکده فنی پسران تبریز شماره یک
نام مسئول آزمایشگاه:
ابراهیم شجاعی
تلفن ثابت:
04137497702
ایمیل آزمایشگاه:
tvu.lab2017@gmail.com