اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
آنالیز ساختار قامتی بدن (DSI)
مدل:
DSI (DSI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳:۰۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای اسداللهی
استان:
کرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
محل تحویل:
دانشکده علوم انسانی واحد تربیت بدنی آزمایشگاه تربیت بدنی
نام آزمایشگاه:
تربیت بدنی
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای اسداللهی
تلفن ثابت:
08337240964
ایمیل آزمایشگاه:
tvu.lab2017@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
آنالیز ساختار قامتی بدن (DSI)
مدل:
DSI (DSI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳:۳۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای اسداللهی
استان:
کرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
محل تحویل:
دانشکده علوم انسانی واحد تربیت بدنی آزمایشگاه تربیت بدنی
نام آزمایشگاه:
تربیت بدنی
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای اسداللهی
تلفن ثابت:
08337240964
ایمیل آزمایشگاه:
tvu.lab2017@gmail.com