اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
آنالیز ساختار قامتی بدن (DSI)
مدل:
DSI (DSI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۰۹:۱۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم امینیان فر
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
محل تحویل:
مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی
نام آزمایشگاه:
مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم امینیان فر
تلفن ثابت:
02333328502
ایمیل آزمایشگاه:
aminfar83@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
آنالیز ساختار قامتی بدن (DSI)
مدل:
DSI (DSI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۰۹:۴۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم امینیان فر
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
محل تحویل:
مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی
نام آزمایشگاه:
مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم امینیان فر
تلفن ثابت:
02333328502
ایمیل آزمایشگاه:
aminfar83@yahoo.com