اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت کیاژن طب صدرا
نام محصول:
Gel Documentation system CCD (Gel Doc -CCD5)
مدل:
Gel Doc -CCD5 (Gel Doc -CCD5)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۲:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای کیانی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
محل تحویل:
دانشگاه شیراز
نام آزمایشگاه:
پژوهشکده بیو تکنولوژی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر علی نیازی
تلفن ثابت:
07132272805
ایمیل آزمایشگاه:
fa.aram@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت کیاژن طب صدرا
نام محصول:
Gel Documentation system CCD (Gel Doc -CCD5)
مدل:
Gel Doc -CCD5 (Gel Doc -CCD5)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۲:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
کیانی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
محل تحویل:
دانشگاه شیراز
نام آزمایشگاه:
پژوهشکده بیو تکنولوژی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر علی نیازی
تلفن ثابت:
07132272805
ایمیل آزمایشگاه:
fa.aram@gmail.com