اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
آنالیز ساختار قامتی بدن (DSI)
مدل:
DSI (DSI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۴:۱۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محسن مرادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
تربیت بدنی
نام آزمایشگاه:
علوم ورزشی
تلفن ثابت:
02168070779
ایمیل آزمایشگاه:
mohesnmoradi90@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
آنالیز ساختار قامتی بدن (DSI)
مدل:
DSI (DSI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۴:۲۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محسن مرادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
تربیت بدنی
تلفن ثابت:
02168070779
ایمیل آزمایشگاه:
mohesnmoradi90@gmail.com