در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۲۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
عبدالمحمدزاده
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
فنی
نام آزمایشگاه:
عملیات واحد
نام مسئول آزمایشگاه:
بیگی خسروشاهی
تلفن ثابت:
041333432750
ایمیل آزمایشگاه:
yonesbeggi@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سلطانی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
فنی
نام آزمایشگاه:
عملیات واحد
نام مسئول آزمایشگاه:
بیگی خسروشاهی
تلفن ثابت:
041333432750
ایمیل آزمایشگاه:
nemidonam@yahoo.com