اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژوهشگران نانو فناوری
نام محصول:
pHمتر (آموزشی شماره 1)
مدل:
آموزشی شماره 1 (آموزشی شماره 1)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
خیر
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۲:۵۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حمیدرضا ملاصالحی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت:
21-29902238
ایمیل آزمایشگاه:
ramezanifarah@yahoo.com