اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت طیف آزما طب
نام محصول:
آون خلاء همراه با پمپ خلاء و رله کنترلر (TAT-VacP50)
مدل:
TAT-VacP50 (TAT-VacP50)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم رهبری
استان:
سمنان
شهر:
دامغان
محل تحویل:
------
نام آزمایشگاه:
نانو فیزیک
نام مسئول آزمایشگاه:
جویباری
تلفن ثابت:
02335220236
ایمیل آزمایشگاه:
f_rahbari@du.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت طیف آزما طب
نام محصول:
آون خلاء همراه با پمپ خلاء و رله کنترلر (TAT-VacP50)
مدل:
TAT-VacP50 (TAT-VacP50)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۸:۲۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم رهبری
استان:
سمنان
شهر:
دامغان
محل تحویل:
------
نام آزمایشگاه:
نانو فیزیک
نام مسئول آزمایشگاه:
جویباری
تلفن ثابت:
02335220236
ایمیل آزمایشگاه:
f_rahbari@du.ac.ir