اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت تجهیز گستر آزما
نام محصول:
دیونایزر (DWB)
مدل:
DWB (DWB)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ ۱۲:۵۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه صنعت نفت
نام آزمایشگاه:
تصفیه و پالایش
نام مسئول آزمایشگاه:
بختیاری
تلفن ثابت:
09194902572
ایمیل آزمایشگاه:
mousaviss@ripi.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت تجهیز گستر آزما
نام محصول:
دیونایزر (DWB)
مدل:
DWB (DWB)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ ۱۴:۲۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه صنعت نفت
نام آزمایشگاه:
تصفیه و پالایش
نام مسئول آزمایشگاه:
بختیاری
تلفن ثابت:
09194902572
ایمیل آزمایشگاه:
mousaviss@ripi.ir