اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۰۸:۰۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید جلال الدین حسینی غنچه
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
داروسازی
نام آزمایشگاه:
داروسازی
نام مسئول آزمایشگاه:
رویا علایی
تلفن ثابت:
02122004355
ایمیل آزمایشگاه:
irmahnaz@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۰۸:۰۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید جلال الدین حسینی غنچه
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
داروسازی
نام آزمایشگاه:
داروسازی
نام مسئول آزمایشگاه:
رویا علایی
تلفن ثابت:
02122004355
ایمیل آزمایشگاه:
irmahnaz@yahoo.com