اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت کیان شار دانش
نام محصول:
HPLC (دن کروم)
مدل:
دن کروم (دن کروم)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۸:۵۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر افشین قنبر زاده
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
مرکزی
نام آزمایشگاه:
ازمایشگاه مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر بهروز زرگر
تلفن ثابت:
061333310
ایمیل آزمایشگاه:
centeralab@scu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت کیان شار دانش
نام محصول:
HPLC (دن کروم)
مدل:
دن کروم (دن کروم)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۰:۳۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر بهروز زرگر
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
مرکزی
نام آزمایشگاه:
مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر بهروز زرگر
تلفن ثابت:
061333310
ایمیل آزمایشگاه:
centeralab@scu.ac.ir