اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی مولیان طوس
نام محصول:
آزمایش حلقه های نیوتون و گوه هوا (1-3)
مدل:
1-3 (1-3)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ ۱۰:۲۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر محمدی زاده
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده فیزیک
نام آزمایشگاه:
حالت جامد
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر محمدی زاده
تلفن ثابت:
02166969710
ایمیل آزمایشگاه:
zadeh@ut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی مولیان طوس
نام محصول:
آزمایش حلقه های نیوتون و گوه هوا (1-3)
مدل:
1-3 (1-3)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۱۴:۰۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر محمدی زاده
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده فیزیک
نام آزمایشگاه:
حالت جامد
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر محمدی زاده
تلفن ثابت:
02166969710
ایمیل آزمایشگاه:
zadeh@ut.ac.ir