اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت کیان شار دانش
نام محصول:
HPLC (دن کروم)
مدل:
دن کروم (دن کروم)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۸:۵۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم صدیقه شکور
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
دانشکده علوم زمین
نام آزمایشگاه:
ابشناسی
نام مسئول آزمایشگاه:
نصراله کلانتری
تلفن ثابت:
061333310
ایمیل آزمایشگاه:
nkalantari@hmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت کیان شار دانش
نام محصول:
HPLC (دن کروم)
مدل:
دن کروم (دن کروم)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۰:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم صدیقه شکور
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
دانشکده علوم زمین
نام آزمایشگاه:
ابشناسی
نام مسئول آزمایشگاه:
نصراله کلانتری
تلفن ثابت:
061333310
ایمیل آزمایشگاه:
nkalantari@hmail.com