اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش
نام محصول:
اتوکلاو نانو گاز، انکوباتور و یخچال(سه کاره) (NGA93)
مدل:
NGA93 (NGA93)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ۱۰:۱۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خدایگان
استان:
کرمان
شهر:
رفسنجان
محل تحویل:
کشاورزی
نام آزمایشگاه:
عمومی
نام مسئول آزمایشگاه:
خدایگان
تلفن ثابت:
02144153204
ایمیل آزمایشگاه:
pkhodaygan@vru.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش
نام محصول:
اتوکلاو نانو گاز، انکوباتور و یخچال(سه کاره) (NGA93)
مدل:
NGA93 (NGA93)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ۱۰:۱۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خدایگان
استان:
کرمان
شهر:
رفسنجان
محل تحویل:
کشاورزی
نام آزمایشگاه:
عمومی
نام مسئول آزمایشگاه:
خدایگان
تلفن ثابت:
02144153204
ایمیل آزمایشگاه:
pkhodaygan@vru.ac.ir