اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت تعاونی دانش بنیان پترو پژوهش اهورا
نام محصول:
فیلتر پرس (آموزشی تحقیقاتی)
مدل:
آموزشی تحقیقاتی (آموزشی تحقیقاتی)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰۸:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
ابراهیم مشتاقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده نفت
تلفن ثابت:
02188304866
ایمیل آزمایشگاه:
ebrahim_moshtaghi@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت تعاونی دانش بنیان پترو پژوهش اهورا
نام محصول:
فیلتر پرس (آموزشی تحقیقاتی)
مدل:
آموزشی تحقیقاتی (آموزشی تحقیقاتی)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۷:۴۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
ابراهیم مشتاقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده نفت
نام مسئول آزمایشگاه:
ابراهیم مشتاقی
تلفن ثابت:
02188304866
ایمیل آزمایشگاه:
ebrahim_moshtaghi@yahoo.com