اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت تعاونی دانش بنیان پترو پژوهش اهورا
نام محصول:
دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا (Unsteady state permability and porosity meter)
مدل:
Unsteady state permability and porosity meter (Unsteady state permability and porosity meter)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۴:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
ابراهیم مشتاقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده نفت
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه نفت
تلفن ثابت:
02188304866
ایمیل آزمایشگاه:
ebrahim_moshtaghi@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت تعاونی دانش بنیان پترو پژوهش اهورا
نام محصول:
دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا (Unsteady state permability and porosity meter)
مدل:
Unsteady state permability and porosity meter (Unsteady state permability and porosity meter)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۴:۲۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
ابراهیم مشتاقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده نفت
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه نفت
نام مسئول آزمایشگاه:
ابراهیم مشتاقی
تلفن ثابت:
02188304866
ایمیل آزمایشگاه:
ebrahim_moshtaghi@yahoo.com