اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
بادامک و پیرو (DV01)
مدل:
DV01 (DV01)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۵:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای محمد شیرازی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده فنی و مهندسی
نام آزمایشگاه:
مقاومت مصالح و سیالات
نام مسئول آزمایشگاه:
محمود یزدانی
تلفن ثابت:
44220857
ایمیل آزمایشگاه:
mehmat31@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
بادامک و پیرو (DV01)
مدل:
DV01 (DV01)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۸:۲۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای علی شیرازی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده فنی و مهندسی
نام آزمایشگاه:
سیالات، دینامیک، ...
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای یزدانی
تلفن ثابت:
02144220857
ایمیل آزمایشگاه:
mehmat31@gmail.com