اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
بادامک و پیرو (DV01)
مدل:
DV01 (DV01)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰۹:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مهناز داراپور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده فنی دانشگاه الزهرا
تلفن ثابت:
02188341469
ایمیل آزمایشگاه:
mahnaz_darapour@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
بادامک و پیرو (DV01)
مدل:
DV01 (DV01)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۳:۰۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مهناز داراپور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
نام آزمایشگاه:
ترمودینامیک، دینامیک ماشین، سیالات و انتقال حرارت
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم دکتر احمدی
تلفن ثابت:
02185692153
ایمیل آزمایشگاه:
mahnaz_darapour@yahoo.com