در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۶:۲۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
طباطبایی
استان:
قم
شهر:
قم
محل تحویل:
فنی
نام آزمایشگاه:
ترمودینامیک
نام مسئول آزمایشگاه:
هاشمی
تلفن ثابت:
02532103527
ایمیل آزمایشگاه:
nemidonam@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰۸:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
طباطبایی
استان:
قم
شهر:
قم
محل تحویل:
فنی
نام آزمایشگاه:
ترمودینامیک
نام مسئول آزمایشگاه:
طباطبایی
تلفن ثابت:
02532103527
ایمیل آزمایشگاه:
nemidonam@yahoo.com