در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ۰۹:۴۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای وجدانی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
محل تحویل:
دانشکده مهندسی شیمی
نام آزمایشگاه:
کنترل عملیات انتقال حرارت
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر بهروز سرند
تلفن ثابت:
04431980273
ایمیل آزمایشگاه:
s.azizi@modares.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمدزاده
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
محل تحویل:
فنی
نام آزمایشگاه:
مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
محمدزاده
تلفن ثابت:
04431980282
ایمیل آزمایشگاه:
vahid_mohamadzade@yahoo.com