اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومیشن (FGP Doc)
مدل:
FGP Doc (FGP Doc)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۵:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
امیری
استان:
تهران
شهر:
پاکدشت
محل تحویل:
آزمایشگاه مرکزی
تلفن ثابت:
02136040902
ایمیل آزمایشگاه:
amirihossein@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومیشن (FGP Doc)
مدل:
FGP Doc (FGP Doc)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۵:۵۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
امیری
استان:
تهران
شهر:
پاکدشت
محل تحویل:
آزمایشگاه مرکزی
تلفن ثابت:
02136040902
ایمیل آزمایشگاه:
amirihossein@gmail.com