در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
تعیین اشباع به روش Dean Stark (DS-R20)
مدل:
DS-R20 (DS-R20)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۴:۰۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مجید بحرینی
استان:
گیلان
شهر:
فومن
محل تحویل:
دانشکده فنی فومن/ پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
نام آزمایشگاه:
خواص سنگ های مخزن
نام مسئول آزمایشگاه:
محمد محمدی خانا پشتانی
تلفن ثابت:
01334734921
ایمیل آزمایشگاه:
muhammadi_mu@ut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
تعیین اشباع به روش Dean Stark (DS-R20)
مدل:
DS-R20 (DS-R20)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۴:۰۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مجید بحرینی
استان:
گیلان
شهر:
فومن
محل تحویل:
دانشکده فنی فومن/پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
نام آزمایشگاه:
خواص سنگ های مخزن
نام مسئول آزمایشگاه:
محمد محمدی خانا پشتانی
تلفن ثابت:
01334734921
ایمیل آزمایشگاه:
muhammadi_mu@ut.ac.ir