اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت ایران خودساز
نام محصول:
آون (OD.80)
مدل:
OD.80 (OD.80)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳:۴۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جناب آقای دکتر بهشاد
استان:
کهگیلویه و بویراحمد
شهر:
چرام
محل تحویل:
دانشکده صنعت و معدن
نام آزمایشگاه:
بتن و مقاومت مصالح
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای دکتر بهشاد
تلفن ثابت:
07431005064
ایمیل آزمایشگاه:
a.behshad@mail.yu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت ایران خودساز
نام محصول:
آون (OD.80)
مدل:
OD.80 (OD.80)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳:۴۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای دکتر بهشاد
استان:
کهگیلویه و بویراحمد
شهر:
چرام
محل تحویل:
دانشکده صنعت و معدن
نام آزمایشگاه:
بتن و مقاومت مصالح
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای دکتر بهشاد
تلفن ثابت:
07431005064
ایمیل آزمایشگاه:
a.behshad@mail.yu.ac.ir