اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت سامانه تجهیز دانش
نام محصول:
آزمایشگاه کوچک نانو (MNS)
مدل:
MNS (MNS)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جناب مهندس خالقی
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
محل تحویل:
آزمایشگاه مرکزی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
مهندس خالقی
تلفن ثابت:
01712322810
ایمیل آزمایشگاه:
lotfiorimi@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت سامانه تجهیز دانش
نام محصول:
آزمایشگاه کوچک نانو (MNS)
مدل:
MNS (MNS)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۸:۲۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مهندس خالقی
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
محل تحویل:
آزمایشگاه مرکزی
تلفن ثابت:
01712322810
ایمیل آزمایشگاه:
lotfiorimi@yahoo.com