اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آبرفت پی آژند
نام محصول:
تست خرد پذیری مصالح (TBM-Brittleness)
مدل:
TBM-Brittleness (TBM-Brittleness)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر بهشاد
استان:
کهگیلویه و بویراحمد
شهر:
چرام
محل تحویل:
دانشکده صنعت و معدن چرام
نام آزمایشگاه:
مقاومت مصالح
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر بهشاد
تلفن ثابت:
07431005064
ایمیل آزمایشگاه:
vmadadi64@yu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آبرفت پی آژند
نام محصول:
تست خرد پذیری مصالح (TBM-Brittleness)
مدل:
TBM-Brittleness (TBM-Brittleness)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳:۲۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حامد داوری
استان:
کهگیلویه و بویراحمد
شهر:
چرام
محل تحویل:
صنعت و معدن
نام آزمایشگاه:
عمران و مکانیک
نام مسئول آزمایشگاه:
حامد داوری
تلفن ثابت:
07431005064
ایمیل آزمایشگاه:
vmadadi64@yu.ac.ir