در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
مجموعه آموزشی مکاترونیک (QVM-203)
مدل:
QVM-203 (QVM-203)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۱۸:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
رسول ملک محمد
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه فنی و حرفه ای/دانشکده شمسی پور
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه پنوماتیک و کنترل
نام مسئول آزمایشگاه:
شهرام رفیعی رفعت
تلفن ثابت:
02177558392
ایمیل آزمایشگاه:
shhkhafri@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
مجموعه آموزشی مکاترونیک (QVM-203)
مدل:
QVM-203 (QVM-203)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۱۹:۰۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
رسول ملک محمد
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه فنی و حرفه ای/دانشکده شمسی پور
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه پنوماتیک و کنترل
نام مسئول آزمایشگاه:
شهرام رفیعی رفعت
تلفن ثابت:
02177558392
ایمیل آزمایشگاه:
shhkhafri@yahoo.com