در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پایا پژوهش پارس
نام محصول:
power supply (EPS Universal)
مدل:
EPS Universal (EPS Universal)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
خیر
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۲:۳۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمد حسین منی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری - گروه ایمنی زیستی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه ایمنی زیستی
نام مسئول آزمایشگاه:
سلمانیان
تلفن ثابت:
02144787505
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com