اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آپادانا خدمات گستران قومس
نام محصول:
اندازه گیری دبی جرمی سیالات فاز گاز 15-200 سانتی متر مکعب بر دقیقه به همراه نمایشگر و واسط قابل تنظیم (GPM)
مدل:
GPM (GPM)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۱۱:۲۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
واحد پالایش ساختمان M
نام آزمایشگاه:
واحد پالایش
نام مسئول آزمایشگاه:
قاسم بختیاری
تلفن ثابت:
02148253363
ایمیل آزمایشگاه:
varena110@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آپادانا خدمات گستران قومس
نام محصول:
اندازه گیری دبی جرمی سیالات فاز گاز 15-200 سانتی متر مکعب بر دقیقه به همراه نمایشگر و واسط قابل تنظیم (GPM)
مدل:
GPM (GPM)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۱۲:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
واحد پالایش
نام آزمایشگاه:
واحد پالایش
نام مسئول آزمایشگاه:
قاسم بختیاری
تلفن ثابت:
02148253363
ایمیل آزمایشگاه:
varena110@gmail.com