اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت (رایمند زیست فناور البرز)تجهیز طب رایمند
نام محصول:
OFF-GASS (اندازه گیری گاز O2)
مدل:
اندازه گیری گاز O2 (اندازه گیری گاز O2)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶:۴۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
اقای دکترفولادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده زیست شناسی
تلفن ثابت:
09121754561
ایمیل آزمایشگاه:
jfooladi@alzahra.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت (رایمند زیست فناور البرز)تجهیز طب رایمند
نام محصول:
OFF-GASS (اندازه گیری گاز O2)
مدل:
اندازه گیری گاز O2 (اندازه گیری گاز O2)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶:۵۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
اقای دکترفولادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده زیست شناسی
تلفن ثابت:
09121754561
ایمیل آزمایشگاه:
jfooladi@alzahra.ac.ir