اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت نانو شرق ابزار توس
نام محصول:
شبیه ساز خورشیدی (NanoSAT-IIIS 200)
مدل:
NanoSAT-IIIS 200 (NanoSAT-IIIS 200)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای مهندس محمود صابری مطلق
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
رشت – بلوار شهید بهشتی ، میدان انتظام ، پارک علم و فناوری استان گیلان- آزمایشگاه مواد
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مواد
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای مهندس محمود صابری مطلق
تلفن ثابت:
01314242512
ایمیل آزمایشگاه:
m.s.motlagh@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت نانو شرق ابزار توس
نام محصول:
شبیه ساز خورشیدی (NanoSAT-IIIS 200)
مدل:
NanoSAT-IIIS 200 (NanoSAT-IIIS 200)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای مهندس محمود صابری مطلق
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
رشت – بلوار شهید بهشتی ، میدان انتظام ، پارک علم و فناوری استان گیلان- آزمایشگاه مواد
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مواد
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای مهندس محمود صابری مطلق
تلفن ثابت:
01314242512
ایمیل آزمایشگاه:
m.s.motlagh@gmail.com