اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت کیاژن طب صدرا
نام محصول:
Gel Documentation system CCD (Gel Doc -CCD5)
مدل:
Gel Doc -CCD5 (Gel Doc -CCD5)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۱:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر اکبر تقی زاده
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
دانشگاه تبریز - دانشکده دامپزشکی
نام آزمایشگاه:
مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر صابری وند
تلفن ثابت:
04136378743
ایمیل آزمایشگاه:
a.saberivand@tabrizu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت کیاژن طب صدرا
نام محصول:
Gel Documentation system CCD (Gel Doc -CCD5)
مدل:
Gel Doc -CCD5 (Gel Doc -CCD5)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۱:۵۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر اکبر تقی زاده
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
دانشگاه تبریز - دانشکده دامپزشکی
نام آزمایشگاه:
مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر صابری وند
تلفن ثابت:
04136378743
ایمیل آزمایشگاه:
a.saberivand@tabrizu.ac.ir