اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار( آزما تجهیز پارتیان)
نام محصول:
مجموعه آموزشی ماژولار PLC S7-300 (AT-CA304)
مدل:
AT-CA304 (AT-CA304)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۰۹:۵۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خسرو معدنی پور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده پدافند غیرعامل
نام آزمایشگاه:
پژوهشکده پدافند غیرعامل
نام مسئول آزمایشگاه:
احمد افشار
تلفن ثابت:
02164545562
ایمیل آزمایشگاه:
aafshar@aut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار( آزما تجهیز پارتیان)
نام محصول:
مجموعه آموزشی ماژولار PLC S7-300 (AT-CA304)
مدل:
AT-CA304 (AT-CA304)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۰۹:۵۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خسرو معدنی پور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده پدافند غیر عامل
نام آزمایشگاه:
پژوهشکده پدافند غیر عامل
نام مسئول آزمایشگاه:
احمد افشار
تلفن ثابت:
02164545562
ایمیل آزمایشگاه:
aafshar@aut.ac.ir