در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ۱۳:۰۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای محمدی
استان:
فارس
شهر:
لامرد
محل تحویل:
مرکز آموزش عالی لامرد
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه کنترل فرآیند
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای محمدی
تلفن ثابت:
07152726632
ایمیل آزمایشگاه:
mohammadi.pu.88@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای محمدی
استان:
فارس
شهر:
لامرد
محل تحویل:
آموزش عالی لامرد/آزمایشگاه کنترل فرآیند
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه کنترل فرآیند
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای محمدی
تلفن ثابت:
07152726632
ایمیل آزمایشگاه:
mohammadi.pi88@gmail.com