اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فنی مهندسی کنترل توان نوین پویا
نام محصول:
آنالایزر کیفیت سنجی آب شش پارامتر(PH-EC-DO-TEMP-LEVEL-SALINITY) (D/P)
مدل:
D/P (D/P)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۰:۵۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید رضا علوی زارع
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن ثابت:
06133362810
ایمیل آزمایشگاه:
darabi.a@scu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فنی مهندسی کنترل توان نوین پویا
نام محصول:
آنالایزر کیفیت سنجی آب شش پارامتر(PH-EC-DO-TEMP-LEVEL-SALINITY) (D/P)
مدل:
D/P (D/P)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۰:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید رضا علوی زارع
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن ثابت:
06133362810
ایمیل آزمایشگاه:
darabi.a@scu.ac.ir