اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت شرق آزما بارثاوا
نام محصول:
آزمایش سطح شیبدار (مدل دانشگاهی)
مدل:
مدل دانشگاهی (مدل دانشگاهی)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳:۲۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
داود احمدی
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
دانشگاه دولتی گرمسار
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه فیزیک 1
نام مسئول آزمایشگاه:
فاطمه صفری
تلفن ثابت:
02334244043
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت شرق آزما بارثاوا
نام محصول:
آزمایش سطح شیبدار (مدل دانشگاهی)
مدل:
مدل دانشگاهی (مدل دانشگاهی)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۵:۵۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
داود احمدی
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
دانشگاه دولتی گرمسار
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه فیزیک 1
نام مسئول آزمایشگاه:
فاطمه صفری
تلفن ثابت:
02334244043
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com