اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار
نام محصول:
مجموعه آموزشی ماژولار PLC S7-300 به همراه سنسورها و ابزار دقیق پیشرفته (AT-CA304)
مدل:
AT-CA304 (AT-CA304)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۰۹:۲۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
رضا قاضی پور - دکتر دستفان
استان:
سمنان
شهر:
شاهرود
محل تحویل:
دانشگاه شاهرود(دانشگاه صنعتی شاهرود)
نام آزمایشگاه:
ابزار دقیق
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر وحید طوسیان
تلفن ثابت:
02332300250
ایمیل آزمایشگاه:
reza.ghazipoor@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار
نام محصول:
مجموعه آموزشی ماژولار PLC S7-300 به همراه سنسورها و ابزار دقیق پیشرفته (AT-CA304)
مدل:
AT-CA304 (AT-CA304)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۰۹:۴۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
رضا قاضی پور - دکتر دستفان
استان:
سمنان
شهر:
شاهرود
محل تحویل:
دانشگاه شاهرود(دانشگاه صنعتی شاهرود)
نام آزمایشگاه:
ابزار دقیق
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر وحید طوسیان
تلفن ثابت:
02332300250
ایمیل آزمایشگاه:
reza.ghazipoor@gmail.com