اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
QVM-05 (QVM-05)
مدل:
QVM-05 (QVM-05)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۱۳:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
وحید عظیمی راد
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
تبریز-بلوار 29 بهمن -دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تلفن ثابت:
04133393754
ایمیل آزمایشگاه:
azimirad@tabrizu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نام محصول:
QVM-05 (QVM-05)
مدل:
QVM-05 (QVM-05)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۱۴:۰۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
وحید عظیمی راد
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
محل تحویل:
تبریز-بلوار 29 بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تلفن ثابت:
04133393754
ایمیل آزمایشگاه:
azimirad@tabrizu.ac.ir