اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری دارویی درسا به ساز
نام محصول:
راکتور شیمیایی پرتابل 4 لیتری (DPR-04)
مدل:
DPR-04 (DPR-04)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
پروانه تیشه زن
استان:
خوزستان
شهر:
امیدیه
محل تحویل:
* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن ثابت:
02362305076
ایمیل آزمایشگاه:
partishezan@scu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری دارویی درسا به ساز
نام محصول:
راکتور شیمیایی پرتابل 4 لیتری (DPR-04)
مدل:
DPR-04 (DPR-04)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰۸:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
تیشه زن
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن ثابت:
02362305076
ایمیل آزمایشگاه:
partishezan@scu.ac.ir