اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت اطلس سازه آریا
نام محصول:
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری (eSpinner NF CO-ADN/VI)
مدل:
eSpinner NF CO-ADN/VI (eSpinner NF CO-ADN/VI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۹:۴۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر علیزاده
استان:
فارس
شهر:
شیراز
محل تحویل:
مهندسی بافت
نام مسئول آزمایشگاه:
آیدا روشن
تلفن ثابت:
07132332771
ایمیل آزمایشگاه:
ssci@sums.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت اطلس سازه آریا
نام محصول:
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری (eSpinner NF CO-ADN/VI)
مدل:
eSpinner NF CO-ADN/VI (eSpinner NF CO-ADN/VI)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۹:۴۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر علیزاده
استان:
فارس
شهر:
شیراز
محل تحویل:
مهندسی بافت
تلفن ثابت:
07132332771
ایمیل آزمایشگاه:
ssci@sums.ac.ir