در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت نورصنعت فردوس
نام محصول:
انکوباتور53 (SE53)
مدل:
SE53 (SE53)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۰۹:۳۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
اقای نوری
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
مرکزرشد
نام آزمایشگاه:
مرکزرشد
تلفن ثابت:
02144787327
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت نورصنعت فردوس
نام محصول:
انکوباتور53 (SE53)
مدل:
SE53 (SE53)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۰۹:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
اقای نوری
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
مرکزرشد
نام آزمایشگاه:
مرکزرشد
تلفن ثابت:
02144787327
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com