اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت اکسایتون
نام محصول:
کوره الکتریکی لوله ای افقی آزمایشگاهی 1200 درجه با لایه نسوز اول از جنس SiC (کوره لوله ای افقی 1200 درجه)
مدل:
کوره لوله ای افقی 1200 درجه (کوره لوله ای افقی 1200 درجه)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳:۰۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم دکتر دادرس
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده شیمی-فیزیک
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه ابررسانا
تلفن ثابت:
02185692365
ایمیل آزمایشگاه:
dadras@alzahra.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت اکسایتون
نام محصول:
کوره الکتریکی لوله ای افقی آزمایشگاهی 1200 درجه با لایه نسوز اول از جنس SiC (کوره لوله ای افقی 1200 درجه)
مدل:
کوره لوله ای افقی 1200 درجه (کوره لوله ای افقی 1200 درجه)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳:۲۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم دکتر دادرس
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده شیمی- فیزیک
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه ابررسانا
تلفن ثابت:
02185692365
ایمیل آزمایشگاه:
dadras@alzahra.ac.ir