اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت طیف آزما طب
نام محصول:
آون خلاء با درب پنجره شیشه ای (TAT VAC-G)
مدل:
TAT VAC-G (TAT VAC-G)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای شاکری
استان:
سمنان
شهر:
دامغان
محل تحویل:
=====
نام آزمایشگاه:
=====
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای محمد شاکری
تلفن ثابت:
23-35220236
ایمیل آزمایشگاه:
f_rahbari@du.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت طیف آزما طب
نام محصول:
آون خلاء با درب پنجره شیشه ای (TAT VAC-G)
مدل:
TAT VAC-G (TAT VAC-G)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای شاکری
استان:
سمنان
شهر:
دامغان
محل تحویل:
======
نام آزمایشگاه:
=====
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای شاکری
تلفن ثابت:
23-35220236
ایمیل آزمایشگاه:
f_rahbari@du.ac.ir