اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
تبخیرکننده دو مرحله ای (uop 623)
مدل:
uop 623 (uop 623)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳:۰۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
رضایی نصب
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
آموزشکده
نام آزمایشگاه:
عملیات واحد
نام مسئول آزمایشگاه:
رضایی نصب
تلفن ثابت:
03134522901
ایمیل آزمایشگاه:
1234@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
تبخیرکننده دو مرحله ای (uop 623)
مدل:
uop 623 (uop 623)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۶:۵۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
رضایی نصب
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
آموزشکده
نام آزمایشگاه:
عملیات واحد
نام مسئول آزمایشگاه:
رضایی نصب
تلفن ثابت:
0313452901
ایمیل آزمایشگاه:
123@yahoo.com