اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت راژان پرتو پارس
نام محصول:
مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن (201)
مدل:
201 (201)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۵:۰۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای قاسمی پور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دفتر تهران دانشگاه سیستان و بلوچستان
نام آزمایشگاه:
آنتن و ریزموج
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر احمدی شکوه
تلفن ثابت:
05431136540
ایمیل آزمایشگاه:
shokouh@ece.usb.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت راژان پرتو پارس
نام محصول:
مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن (201)
مدل:
201 (201)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۱:۲۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جواد احمدی شکوه
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
زاهدان
محل تحویل:
دانشکده مهندسی برق
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه آنتن و ریزموج
نام مسئول آزمایشگاه:
جواد احمدی شکوه
تلفن ثابت:
05431136540
ایمیل آزمایشگاه:
shokouh@ece.usb.ac.ir